Partneři a sponzoři

 

Ministerstvo kultury ČR

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Generální partner festivalu

 sporitelna

Oficiální partneři festivalu 

   

 

 

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

   

Mediální partneři

   
   
 

 

Reklamní partneři

 

 

Akce je pořádána ve spolupráci:

 

 


Děkujeme Platinovým mecenášům:

Heleně a Jürgenovi Hoffmeisterovým

Děkujeme Zlatým mecenášům:

Jitce Pantůčkové
Karlu Hrodkovi
Jiřině a Josefu Škrkoňovým
Marii a Olbramovi Zoubkovým
Oldřichu Malému
Tomáši Čuprovi

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

Miroslavu Lipavskému
Jiřímu Drašnarovi
Alici Dickové
Janu Glattovi
Janě Anně a Miroslavu Haškovým
Stanislavu Hájkovi
Dagmar Štyrské
Petru Grossovi
Janě a Ondřeji Pleskotovým
Evě a Pavlu Doležalovým
Evě a Jiřímu Olivovým

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

manželům Neubauerovým
Marii Němcové
Tomáši Tichému
manželům Langovým
Karlu Novotnému
Oldřichu Dostálovi
Petru Šťastnému
Radoslavě Novákové
Josefu Veverkovi
Jiřímu Prokopovi
Haně Hausknechtové
Janu Koukolovi
Haně Horákové
Aleně a Martinovi Formánkovým
Evě a Renému Semotanovým
Jaroslavu Flachovi
Lence a Jiřímu Kotačovým
Haně a Pavlovi Charamzovým
Martinu Hančovi
Haně a Janovi Lustykovým
Martinu Kubalovi
Miloslavě Kavanové
Rajmundu Adamcovi
Tomáši Mrkvičkovi
Evě Vytlačilové
Petru Gregarovi
Petru Vavřínovi
Petru Hlaváčkovi

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.

 


 

ROP