Partneři a sponzoři

 

Ministerstvo kultury ČR

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Generální partner festivalu

 

Oficiální partneři festivalu 

   
   

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

   

Mediální partneři

     
     
     

 

Reklamní partneři

 


Děkujeme Platinovým mecenášům:

Heleně a Jürgenovi Hoffmeisterovým  

Děkujeme Zlatým mecenášům:

 

Karlu Hrodkovi
Jiřině a Josefu Škrkoňovým
Marii a Olbramovi Zoubkovým
Jitce Pantůčkové
Oldřichu Malému
Tomáši Čuprovi

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

 

Janě a Ondřeji Pleskotovým
Miroslavu Lipavskému
Jiřímu Drašnarovi
Alici Dickové
Janu Glattovi
Janě Anně a Miroslavu Haškovým
Stanislavu Hájkovi
Dagmar Štyrské
Petru Grossovi

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

 

Haně a Antonínu Neubauerovým
Marii Němcové
Karlu Novotnému
Petru Šťastnému
Radoslavě Novákové
Josefu Veverkovi
Jiřímu Prokopovi
Haně Hausknechtové
Janu Koukolovi
Haně Horákové
Aleně a Martinovi Formánkovým
Tomáši Tichému
Pavlu Cikrytovi
Evě a Renému Semotanovým
Jaroslavu Flachovi
Lence a Jiřímu Kotačovým
Haně a Pavlovi Charamzovým
Martinu Hančovi
Janě a Jánovi Sabovým
Richardu Záveskému
Haně a Janovi Lustykovým

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.


 

ROP