Partneři a sponzoři

 

Ministerstvo kultury ČR

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Generální partner festivalu

 sporitelna

Oficiální partneři festivalu 

   

 

saint gobain

 

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

   mafra

Mediální partneři

   
   
 

 

Reklamní partneři

 

 

Akce je pořádána ve spolupráci:

 

 


Děkujeme Platinovým mecenášům:

Heleně a Jürgenovi Hoffmeisterovým

Děkujeme Zlatým mecenášům:

Jitce Pantůčkové
Karlu Hrodkovi
Jiřině a Josefu Škrkoňovým
Marii a Olbramovi Zoubkovým
Alici Dickové
Blance a Tomáši Tichých

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

Miroslavu Lipavskému
Jiřímu Drašnarovi
Janu Glattovi
Janě Anně a Miroslavu Haškovým
Stanislavu Hájkovi
Dagmar Štyrské
Petru Grossovi
Janě a Ondřeji Pleskotovým
Evě a Jiřímu Olivovým
Pavlu Šámalovi
Jarmile a Františkovi Lambertovým
Aleně a Martinovi Formánkovým
Jaroslavu Vyroubalovi
Haně a Antonínovi Neubauerovým

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

Marii Němcové
Markétě a Lukášovi Zrzavých
Petru Šťastnému
Karle a Janovi Langovým
Janu Koukolovi
Karlu Novotnému
Jaroslavě a Antonínovi Svojsíkovým
Jindře Novotné
Oldřichu Dostálovi
Jiřímu Pelcovi
Mihcalu Janouškovi
Radoslavě Novákové
Josefu Veverkovi
Jiřímu Prokopovi
Haně Hausknechtové
Haně Horákové
Evě a Renému Semotanovým
Jaroslavu Flachovi
Lence a Jiřímu Kotačovým
Haně a Pavlovi Charamzovým
Haně a Janovi Lustykovým
Martinu Kubalovi
Miloslavě Kavanové
Tomáši Mrkvičkovi
Petru Vavřínovi
Petru Hlaváčkovi
Milanu Burešovi
Vladimíře Vaddé
Jiřímu Ulmanovi
Jaroslavu Vávrovi
Janě a Ladislavovi Židkovým
Evě a Pavlovi Doležalovým
Astrid a Haraldovi Vahlovým
Janě a Markovi Vavrečkovým

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.

 


 

ROP